#C43 Pillow, Chevron  17 x 17

#C43 Pillow, Chevron 17 x 17

$ 39.00

Marvelous Chevron Throw Pillow

17 X 17  

with  polyester form

Neutral throw pillow with cool hues in chevron design.